KTO Ulaanbaatar

ЭМБ

Нүүр ЭМБ Бизнес аялалд зориулсан эрүүл мэндийн шинжилгээтэй нэмэлт аялалын хөтөлбөрийн танилцуулга 

Бизнес аялалд зориулсан эрүүл мэндийн шинжилгээтэй нэмэлт аялалын хөтөлбөрийн танилцуулга 

  •   Орны тоо:
  •   Үндсэн чиглэл:

Та бүхэнд KTO-Улаанбаатар болон төлөөлөгчийн газартай KOTRA-Улаанбаатар хамтран гаргасан ‘Бизнес аялалд зориулсан эрүүл мэндийн шинжилгээтэй нэмэлт аялалын хөтөлбөрийн танилцуулга’-ын талаар мэдээлэлийг хүргэж байна.Энэ ном нь жил бүр БНСУ-д зохион байгуулагддаг экспо, үзэсгэлэнд оролцогч Монголын бизнесс эрхлэгч, аж ахуй нэгжийн төлөөлөгчидөд зориулсан эрүүл мэндийн шинжилгээг хамруулсан аялалын багц хөтөлбөрийн мэдээлэл юм.