KTO Ulaanbaatar

ЭМБ

Нүүр ЭМБ Дэжон хотын Эрүүл мэндийн аялал жуулчлал танилцуулах бизнес уулзалт

Дэжон хотын Эрүүл мэндийн аялал жуулчлал танилцуулах бизнес уулзалт

  •   Орны тоо:
  •   Үндсэн чиглэл:

Дэжон хотын Эрүүл мэндийн аялал жуулчлал танилцуулах бизнес уулзалт

Зохион байгуулагч : Дэжон хотын маркетинг төрийн өмчит байгууллага

Арга хэмжээний хугацаа : 8-р сарын 3-ны өдөр 16:00 цагт

Хамрах хүрээ: Солонгос чиглэлтэй аялалын агентлаг

Хаана : Рамада зочид буудал