KTO Ulaanbaatar

Арга хэмжээ

Нүүр Арга хэмжээ Дэжон хотын Эрүүл мэндийн аялал жуулчлал танилцуулах бизнес уулзалт

Дэжон хотын Эрүүл мэндийн аялал жуулчлал танилцуулах бизнес уулзалт

  • Эхлэх өдөр:2019-08-03
  • Дуусах өдөр:2019-08-03
  • Эхлэх цаг:08:00 AM
  • Дуусах цаг:12:00 PM
  • Байрлал:Рамада зочид буудал

Дэжон хотын Эрүүл мэндийн аялал жуулчлал танилцуулах бизнес уулзалт

Зохион байгуулагч : Дэжон хотын маркетинг төрийн өмчит байгууллага

Арга хэмжээний хугацаа : 8-р сарын 3-ны өдөр 16:00 цагт

Хамрах хүрээ: Солонгос чиглэлтэй аялалын агентлаг

Хаана : Рамада зочид буудал