KTO Ulaanbaatar

Захиалга Визтэй

Нүүр Аялал Визтэй
Аялагчийн мэдээлэл:
Төлбөр буцаах нөхцөлүүд

Дараах нөхцөлд төлбөр буцаан олгогдоно

  1. Бүртгэл дууссанаас хойш 20 хоногт 95% буцаан олгогдоно
  2. Бүртгэл дууссанаас хойш 30 хоногт 90% буцаан олгогдоно
  3. Аялалд явахаас 20 хоногийн 70% буцаан олгогдоно
  4. Аялалд явахаас 10 хоногийн 0% буцаан олгогдоно
Төлбөр

ДЭГҮ~БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ

3,300,000

  

Баталгаажуулах

{{submitFormData.visa_expired_date}}

{{submitFormData.passport_number}}

{{submitFormData.passport_expired}}

{{submitFormData.last_name}}

{{submitFormData.first_name}}

{{submitFormData.birth_date}}

{{submitFormData.phone1}}, {{submitFormData.phone2}}

{{submitFormData.email}}

{{submitFormData.visitors}}

ДЭГҮ~БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ

3,300,000