ЗАРЛАЛ

БНСУ чиглэлтэй аяллын бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх тухай онлайн ээлжит сургалт дараахи байдлаар явагдах тул Солонгос чиглэлтэй аяллын бүтээгдэхүүн гаргадаг тур оператур байгууллагын   ажилтан болон аяллын компанид ажиллах сонирхолтой та бүхэн өргөнөөр хамрагдана уу. 

1.    Сургалтын төрөл  : БНСУ-руу чиглэлтэй аяллын бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт (Korea Travel Specialist/KTS) 
2.    Сургалтын шатлал : Сургалт 1 болон 2-р шаттай 
3.    Сургалтын агуулга : Хавсралт№1-тэй танилцах 
4.    Сургалтын явагдах хэл : Солонгос, Монгол хэл холимог 
5.    Cургалтын хамрах хүрээ 
6.     БНСУ чиглэлтэй аяллын бүтээгдэхүүнтэй тур оператур байгууллагын ажилтан болон энэ салбарт ажиллах сонирхолтой, Солонгос хэлний мэдлэгтэй байх. 
7.     TOPIK1(KTS cургалт)  буюу сургалтын вэбсайтад тавигдсан шалтгалтад тэнцсэн байх. (Шалгалтанд тэнцсэн эхний 100 хүн)
8.    Сургалтын хугацаа : 2021.03.08~05.28
9.    Cургалтад бүртгүүлэн шалтгалт өгөх хугацаа : 2021.03.03 хүртэл 
10.    Бүртгүүлэх арга : Доорхи вэбсайтад бүртгүүлэн шалгалтаа өгөх (Жич : Бүх мэдээллийг латин үсгээр оруулах) 
11.     https://edu-ktoulaanbaatar.com/
12.    Төлбөр : Төлбөргүй
 

2021-02-17