"Хөгжлийн Нууцаас Суралцая" сургалт хөтөлбөр тухай танилцуулах арга хэмжээ амжилттай болж өнгөрлөө

2019.06.28-ны өдөр БНСУ-ын инсентив тур аялалын бүтээгдэхүүнийг дэмжих, "Хөгжлийн Нууцаас Суралцая" сургалт хөтөлбөрийн тухай танилцуулах арга хэмжээ амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэхүү арга хэмжээг “U Medical Tour”-с зохион байгуулсан ба "Хөгжлийн Нууцаас Суралцая" сургалт хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлж буй Монголын Хүний Нөөцийн Институт-ын ерөнхий захирал Д.Бартанбаатар удирдан явуулж БНСУ-ын ССАЖЯ-ны Харьяа Аялал Жуулчлалын төрийн өмчит корпорацийн Монгол дахь салбар КТО Улаанбаатар дэмжин ажиллаа.

 

2019-07-30