KTO Ulaanbaatar

Мэдээ мэдээлэл

Нүүр Мэдээ мэдээлэл KTO Улаанбаатар төлөөлөгчийн газраас “Улаанбаатар травэл экспо-2023” -д 2023.05.19~22 өдрүүдэд оролцлоо.

KTO Улаанбаатар төлөөлөгчийн газраас “Улаанбаатар травэл экспо-2023” -д 2023.05.19~22 өдрүүдэд оролцлоо.

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг энэхүү экспод БНСУ чиглэлтэй энгийн болон аяллын бүтээгдэхүүн, аялал жуулчлалын хөтөлбөр маршрут мэдээ мэдээлэл, үйлчилгээг нэг цэгээс хүртээмжтэй хүргэх, хариуцлагатай аялагчийг төлөвшүүлэх зорилготой оролцлоо.

Уг арга хэмжээний хүрээнд нийт аялагчдад Солонгосын эрүүл мэнд болон энгийн аяллын зөвлөгөө, Соронзон аппаратаар дотор бүтэн биеийн оношилгоо, олон сонирхолтой SNS эвэнт зохион байгууллаа. 

#TravelToKoreaBeginsAgain #KTOUlaanbaatar #VisitMedicalKorea #HealWeGoKorea #MedicalKoreaRestart #visitkoreayear #visitkoreayear2023 #ridethekoreanwave

2023-05-21