KTO Ulaanbaatar

Мэдээ мэдээлэл

Нүүр Мэдээ мэдээлэл “Аялал жуулчлалын салбарын мэргэжил, сургалт, үйлдвэрийн төв”-ийн ажил гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тухай

“Аялал жуулчлалын салбарын мэргэжил, сургалт, үйлдвэрийн төв”-ийн ажил гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тухай

Сонирхогч этгээд нь дараах холбоосоор тендерийн баримт бичигтэй танилцах боломжтой. 

Холбоос : https://kto.visitkorea.or.kr/kor/notice/news/noti/board/view.kto?id=445544&isNotice=false&instanceId=124&rnum=1

2022-04-08