KTO Ulaanbaatar

Үзэх зүйлс

“Жунмё” тахилгын сүм

  •   Жунмё нь Жусоны үе үеийн хаад хатдын талийгаачид зориулсан дурсгалын пайзыг байрлуулдаг тахилгын сүм юм. Ордны зүүн зүгт байгуулах ёстой хэмээх Хятадын заншлаас үүдэн Гёнбүг ордноос зүүн зүгт байгуулсан аж. 56,500 пён талбайтай бөгөөд дотор нь Жунмё тахилгын сүмээс эхлээд Ён-Нёнжон, Жонсачон, Осүгшил, Хяндэчон, Шиндан зэрэг тахилгын сүм бусад барилгууд байдаг. 1995 оны 12-р сарын 09-ний өдөр Бүлгүг хийд, Соггүрам, Хэйн хийдийн Палмандэжангён Пангу-тай хамт Юнескогийн дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдсэн билээ.
  •   157, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

Жунмё нь Жусоны үе үеийн хаад хатдын талийгаачид зориулсан дурсгалын пайзыг байрлуулдаг тахилгын сүм юм. Ордны зүүн зүгт байгуулах ёстой хэмээх Хятадын заншлаас үүдэн Гёнбүг ордноос зүүн зүгт байгуулсан аж. 56,500 пён талбайтай бөгөөд дотор нь Жунмё тахилгын сүмээс эхлээд Ён-Нёнжон, Жонсачон, Осүгшил, Хяндэчон, Шиндан зэрэг тахилгын сүм бусад барилгууд байдаг.  1995 оны 12-р сарын 09-ний өдөр Бүлгүг хийд, Соггүрам, Хэйн хийдийн Палмандэжангён Пангу-тай хамт Юнескогийн дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдсэн билээ.