KTO Ulaanbaatar

Үзэх зүйлс

Гёнбуг эртний хаадын ордон музей

  •   02-3700-3900
  •   161 Sajik-ro, Sejongno Jongno-gu, Seoul

Эртний хаадын ордон музей нь Сөүл хотын 5 том ордон болох Гёнбуггүн, Чандоггүн, Чангёнгүн, Догсүгүн, Гёнхигүн орднуудын төв болох Жусоны хааны ордон юм. Уг ордон Жусон улс байгуулагдахтай зэрэг байригдсан бөгөөд Японы дайны үед галд шатан хааны ордны утга агуулгаа алдсан боловч 1867 онд дахин баригджээ.