KTO Ulaanbaatar

Үзэх зүйлс

“Чангёнгүн” ордон музей

  •   02-762-4868~9
  •   185, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

“Чангёнгүн” ордон нь Жусоны үед Сэжун хаан өөрийн өмнөх хаандаа зориулан 1418 онд барьсан ордон юм. Түүнээс хойш Сонжуны 14-р он(1483) –д Сэжуби Жонхиванхү, Догжунби Сухеванхү, Еэжунби Ансүнванхү-д зориулан Мёнжонжон, Мүнжонжон, Тунмёнжон-ыг байгуулан бүхэлд нь “Чангёнгүн” ордон хэмээн нэрийджээ.