KTO Ulaanbaatar

Үзэх зүйлс

Aqua Planet 63

  •   02-789-5663
  •   50, 63-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea (Ёыду) Aqua Planet

Aqua Planet 63 нь Сөүл хотын Ёыду-д байдаг Ханхуасэнмён Билдинг(63 squar)-д байрладаг том хэмжээний барилга доторх аквариум юм. 2016 оны 7-р сарын 1-д, 63  Sea world гэдэг нэрээ Aqua Planet 63 гэж өөрчлан шинэчлэгдэж Aqua Garden, Оцон шувуу, далайн хав зэрэг шинэ шинэ үзмэрүүдийг нэмсэн юм.