KTO Ulaanbaatar

Үзэх зүйлс

Нүүр Үзэх зүйлс Өмнөд Кёнсан муж

Үзвэр

Гымсан Буриам

Гымсан Буриам нь Солонгосын 3 мөргөлийн газрын нэг юм. Энд Бугуанжон(мөргөлийн сүм), Саншингаг(уулын савдгийн тахилгын өргөө), Бомжунгаг(Бурханы хонхот асар), Юсачэ(лам нарын өргөө) зэрэг байх бөгөөд өмнөд Гёнсан аймгийн №74 биет соёлын өвд бүртгэгдсэн "Буриам 3 давхар чулуун суврагаараа" алдартай.

Хуудас: 1 - 12