KTO Ulaanbaatar

Солонгосын тухай

Метро

     Метро нь хамгийн хялбархан үйлчлүүлж болох тээврийн хэрэгсэл бөгөөд Солонгосын иргэд төдийгүй гадаадын жуулчдын дунд хамгийн ам сайтай унаа юм. Одоогоор Солонгосын Сөүл, Бусан, Тэгү, Кванжү, Тэжон зэрэг 5 томоохон хотууд метротой. Үүнээс нийслэлийн бүсийн метро нь 1-ээс эхлээд нийт 9 шугамтай ба метроны чиглэлүүдийг өнгөөр ялган зорчигчид илүү хялбар үйлчлүүлэх боломжтой болгосон.


Сөүл хотын метроны чиглэл(Кредит: Сөүл метро)
 -www.seoulmetro.co.kr (англи хэл)

Хот тус бүрийн метроны төлбөр 

     Сөүл хотын метроны төлбөр

Хамрах хүрээ(Нас) / Тээврийн карт(Т-money) / Нэг талдаа

Том хүн(19 наснаас дээш) 1,250 вон, 1350 вон
13~18 нас хүртэл(13-18) 720 вон 1350 вон 
Бага насны хүүхэд(7~12 нас) 450 вон , 450 вон

* Суурь төлбөр нь 10 kм-ээс доош зайнд хамаарагдана.
* Нэмэлт төлбөр : 5kм тутамд 10~50kм/50kм-аас дээш бол 8 км тутамд 100 вон
* 6 наснаас доош насны хүүхэд үнэгүй.
* Метроны төлбөр нь хот бүрт өөр байна.


     Бусан хотын метроны төлбөр
- Тээврийн картаар үйлчлүүлэгч : 
 Том хүн – 1-р хэсэг 1300 вон / 2 –р хэсэг 1,500 вон
 13~18 нас  - 1-р хэсэг 1,250 вон / 2 –р хэсэг 1,200 вон 
 Хүүхэд – 1-р хэсэг 650 вон / 2 –р хэсэг 750 вон

- Нэг талдаа тасалбар худалдан авсан зорчигч : 
 Том хүн 1-р хэсэг 1,400 вон / 2 –р хэсэг 1,600 вон
 13 ~18 нас 1-р хэсэг 1,150 вон / 2 –р хэсэг 1,300 вон
 Бага насны хүүхэд – 1-р хэсэг 700 вон / 2 –р хэсэг 800 вон

 * Жич : Төлбөрийн бүтцийн хувьд 1-р хэсэг гэдэг нь 10.5 км доторх зайг хэлэх ба 2-р хэсэг нь 10.5 км-ээс дээш зайг хэлдэг.

     Тэжон хотын метроны төлбөр 
- Тээврийн карт эзэмшигч : 
 Том хүн 1-р хэсэг 1,250 вон / 2 - хэсэг 1,350 вон
 13 ~18 нас - 1-р хэсэг 880 вон / 2 –р хэсэг 960 вон 
 Бага насны хүүхэд – 1-р хэсэг 550 вон / 2 –р хэсэг 600 вон 
- Нэг талдаа суух тасалбар худалдан авсан зорчигч : 
 Том хүн - 1-р хэсэг 1,400 вон / 2 –р хэсэг 1,500 вон 
 13 ~18 нас  - 1-р хэсэг 1,400 вон / 2 –р хэсэг 1,500 вон 
 Бага насны хүүхэд – 1-р хэсэг 600 вон / 2 –р хэсэг 650 вон

 * Жич : Төлбөрийн хувьд 1-р хэсэг 10 км доторх зайг хэлэх ба 2-р хэсэг нь 10 км-ээс дээш зайг хэлдэг. 


     Тэгү хотын метроны төлбөр
- Тээврийн карт эзэмшигч : Том хүн 1,250 вон / 13 ~18 нас 850 вон / Бага насны хүүхэд 400 вон
- Тасалбар худалдан авсан зорчигч : Том хүн 1,400 вон / 13 ~18 нас 1,400 вон / Бага насны хүүхэд 500 вон


     Гванжү хотын метроны төлбөр
- Тээврийн карт эзэмшигч : Том хүн 1,250 вон / 13 ~18 нас 900 вон / Бага насны хүүхэд 500 вон
- Тасалбар худалдан авсан зорчигч : Том хүн 1,400 вон / 13 ~18 нас 1,400 вон / Бага насны хүүхэд 500 вон