KTO Ulaanbaatar

Солонгосын тухай

Нүүр Солонгосын тухай Яаралтай тусламж

Яаралтай тусламж

Яаралтай тусламжийн дуудлага                

  •     Цагдаагийн газар    112        
  •     Гал команд    119        
  •     Түргэн тусламж    1339        

                
1330 Солонгос аялал жуулчлалын лавлах                
    Вэб сайт:    www.visitkorea.or.kr        
                
Солонгосын дипломат төлөөлөгчийн газар                
    Вэб сайт:     www.mofa.go.kr         
                
Хаясан гээсэн 112 (Хаясан болон олсон эд зүйлсийн мэдээлэл)                

  •     Утас:    182        
  •     Хаяг:    National Police Agency, 97, Tongil-ro, Seodaemun-gu, Seoul        

    Вэб сайт:     www.lost112.go.kr        
                
Орон нутгийн утасны лавлах                 
    Tel:    <Орон нутгийн код> + 114