KTO Ulaanbaatar

Солонгосын тухай

Нүүр Солонгосын тухай Гадаад Валютын банк

Гадаад Валютын банк

Инчоны Олон улсын нисэх буудал
Аялагчид хилийн бүсэд байрлах банкны салбар болон валют арилжааны төвүүдээр үйлчилүүлэн банкны үйлчилгээ авах болон мөнгө солиулах боломжтой. 

 • Ажиллах цаг болон байршилийн хувьд харилцан адилгүй байдаг боловч ажлын цаг 06:00-21:00 байдаг.  Зарим байршилд 22:00-24:00 хүртэл ажилладаг.
 • Холбоос : https://www.airport.kr 

 

Шинхан банк (신한은행) – Инчоны Олон улсын нисэх буудлын салбар

 • Үйлчилгээ: Банкны үйлчилгээ, мөнгөн тэмдэгт солилцоо, чек солилцоо гэх мэт.
 • Ажиллах цаг: 09: 00-16: 00 (Амралтын өдрүүд болон  бүх нийтийн амралтын өдрөөр ажиллахгүй)
 • Байршил: Passenger Terminal 1, B1 давхар - Буудлын төв (Зүүн ба Баруун жигүүр)
 • Лавлах утас: + 82-32-743-5100 (Солонгос, Англи, Япон)
 • Вэбсайт: www.shinhan.com (Солонгос, Англи, Япон, Хятад)

 

Хана банк (하나은행) – Инчоны Олон улсын нисэх буудлын салбар

 • Үйлчилгээ:  Банкны үйлчилгээ, мөнгөн тэмдэгт солилцоо, чек солилцоо гэх мэт.
 • Ажиллах цаг: 09: 00-16: 00 (Амралтын өдрүүд болон бүх нийтийн амралтын өдрөөр ажиллахгүй)
 • Байршил: Passenger Terminal 1, B1 давхар – Баруун жигүүр
 • Лавлах утас: + 82-32-743-5100 (Солонгос, Англи, Япон) Ажилтнуудын ажлын хуваариас хамааран хэлний туслалцаа авах боломжтой.
 • Вэб сайт: www.shinhan.com (Солонгос, Англи, Япон, Хятад, Вьетнам)

 

Үри банк (우리은행) – Инчоны Олон улсын нисэх буудлын салбар

 • Үйлчилгээ: Банкны үйлчилгээ, мөнгөн тэмдэгт солилцоо, чек солилцоо гэх мэт.
 • Ажиллах цаг: 09: 00-16: 00
 • Байршил: Passenger Terminal 1, B1 давхар – 4-р гарц
 • Лавлах утас: +82-32-743-1055 (Солонгос, Англи, Япон, Хятад, Орос) Ажилтнуудын ажлын хуваариас хамааран хэлний туслалцаа авах боломжтой.
 • Вэбсайт: www.wooribank.com (Солонгос, Англи, Япон, Хятад, Вьетнам, Монгол, Филлипин)

 

Кимпо Олон улсын нисэх буудал
Сөүл хотод байрлах олон улсын нисэх онгоцны буудал. Аялагчид Кимпо олон улсын нисэх онгоцны буудалд байрлах банкны салбар арилжааны төвүүд болон худалдааны байгуулагаар үйлчлүүлэх боломжтой.

 • Ажиллах цаг болон байршлын хувьд харилцан адилгүй боловч 9:00-16:00 хооронд ажилладаг.

 

Шинхан банк (신한은행) – Кимпо Олон улсын нисэх буудлын салбар

 • Үйлчилгээ:  Банкны үйлчилгээ, мөнгөн тэмдэгт солилцоо, чек солилцоо гэх мэт.
 • Ажиллах цаг: 09:00-16:00 (банкны үйлчилгээ) / 09:00-21:00 (вальют солилцоо)
 • Байршил: Domestic Terminal 1давхар - 5-р гарц
 • Лавлах утас: +82-2-2662-1342 (Зөвхөн Солонгос)
 • Вэбсайт: www.shinhan.com (Солонгос, Англи, Япон, Хятад)

 

Үри банк (우리은행) – Кимпо Олон улсын нисэх буудлын салбар

 • Үйлчилгээ:  Банкны үйлчилгээ, мөнгөн тэмдэгт солилцоо, чек солилцоо гэх мэт.
 • Ажиллах цаг: 09:00-16:00
 • Байршил: International Terminal 1 давхар - Зүүн жигүүр
 • Лавлах утас: +82-2-2667-0236 (Зөвхөн Солонгос)
 • Вэбсайт: www.wooribank.com (Солонгос, Англи, Япон, Хятад, Вьетнам, Монгол, Филлипин)

 

Пүсань банк (부산은행-BNK) – Кимхэ Олон улсын нисэх буудлын салбар

 • Үйлчилгээ: Банкны үйлчилгээ, мөнгөн тэмдэгт солилцоо, чек солилцоо гэх мэт үйлчилгээг явуулдаг.
 • Ажлын цаг: 09:00-16:00
 • Байршил: International Terminal 1 давхар
 • Лавлах утас: +82 051-971-2643 (Зөвхөн Солонгос)
 • Вэб сайт: https://www.busanbank.co.kr/ (Солонгос, Англи, Япон, Хятад)

 

Шинхан банк (신한은행) – Кимхэ Олон улсын нисэх буудлын салбар

 • Үйлчилгээ: Банкны үйлчилгээ, мөнгөн тэмдэгт солилцоо, чек солилцоо гэх мэт үйлчилгээг явуулдаг.
 • Ажлынцаг: 09:00-16:00
 • Байршил: International Terminal 1 давхар
 • Лавлах утас: +82 051-962-9038 (Зөвхөн Солонгос)
 • Вэб сайт: www.shinhan.com (Солонгос, Агли, Япон, Хятад)